ZORG & WELZIJN 

De waarde (het belang) van filosoferen in de sector zorg & welzijn

 

De laatste jaren groeit de belangstelling voor (samen) filosoferen in de sector Zorg & Welzijn. Filosoferen met cliënten, bewoners, patiënten vormt een welkome en verfrissende aanvulling op het reeds bestaande scala van gespreks- en hulpverleningsmethodieken. Daarnaast is er toenemend behoefte om samen met collega’s te filosoferen over wezenlijke zaken in het werk. Filosoferen geeft een extra kwaliteitsimpuls.

Filosoferen is samen nadenken over bijzondere vragen. Het is vrij denken. Oefenen van begrip en denkvaardigheid. Filosoferen helpt zelfstandig, kritisch denken over de complexe wereld waarin we leven, over fundamentele levensvragen maar zeker ook over alledaagse onderwerpen die je in het werk tegenkomt. Omgaan met diversiteit, met verschillen in cultuur, professioneel omgaan met je vak. Filosoferen zorgt voor rijkdom, het haalt het beste uit jezelf. Door samen met collega’s of cliënten praktische vraagstukken te onderzoeken kom je tot meer inzicht en waarheid. Filosoferen werkt sfeerverhogend, geeft inspiratie en bevordert de onderlinge verhoudingen en de kwaliteit van het werk.

Filosoferen? Doen!

 

De Filosofeerfabriek verzorgt trainingen, workshops, gastlessen, modules, studiemiddagen, teamdagen, trajecten op maat en intervisie op elke gewenste locatie.