Workshop Filosoferen met vrouwelijke managers  Bedrijf/Overheid

 

Het verschijnsel staat onder wetenschappers bekend als de ‘glazen roltrap’. Waar vrouwen de carrièreladder vaak moeizaam treetje voor treetje beklimmen, glijden mannen moeiteloos op een onzichtbare roltrap omhoog naar posities in het senior management. Ook in Nederland is de glazen roltrap of ‘glass escalator’ een bekend fenomeen en worden de hogere posities veelal door mannen ingenomen. Toch blijkt dat een toename van het aantal vrouwen in managementteams een positief effect heeft op teamprocessen en de productiviteit. Bovendien maakt de aanwezigheid van vrouwen mannen meer mensgericht en bevorderen ze de taakgerichtheid van de organisatie. De Filosofeerfabriek creëert een ‘vrijplaats’ voor vrouwelijke managers waar ruimte is om samen na te denken over dit soort thema’s. Even pas op de plaats en ruimte voor reflectie.

 

Discussiëren is synoniem met tégen elkaar denken. Filosoferen is mét elkaar denken: samen onderzoeken om op die manier tot meer inzicht en waarheid te komen. Geen twistgesprek dus, maar een onderzoeksgesprek. Filosoferen betekent: het aanleren en gebruik van vaardigheden zoals helder formuleren, actief luisteren naar elkaar, je eigen mening onderbouwen, kritiek geven en verdragen, geen karikatuur maken van de visie van een ander, voortbouwen op ideeën, goede voorbeelden geven, alternatieve gezichtspunten waarderen, geduld en respect opbrengen enzovoort. Filosoferen is stilstaan bij vanzelfsprekendheden. Zijn er meerdere mogelijkheden? Kan het anders? Samen nadenken over fundamentele levensvragen maar ook over alledaagse onderwerpen die je in het werk tegenkomt. Filosoferen is leren combineren, analyseren en argumenteren. Vrij denken. Filosoferen kan ook ingezet worden als middel om eens ‘out of the box’ te denken, als teambuilding, inspiratie en motivatie of voor het vaststellen van een nieuwe koers. Het bevordert de onderlinge verhoudingen, de sfeer en de kwaliteit van het werk.

 

  • In-company workshop van een dagdeel. (studiemiddag of teamdag)
  • Data  in overleg.
  • Bedoeld voor vrouwelijke managers werkzaam in het Bedrijfsleven / Overheid.
  • Voor het volgen van deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

 

Korte beschrijving van de workshop

Na een korte uiteenzetting over wat filosoferen is gaan de deelnemers zelf aan de slag. In groepjes worden filosofische vragen rondom thema’s als ‘de glazen roltrap’ overdacht en besproken en indien nodig plenair uitgewerkt. Het is een praktische en interactieve workshop.

 

Wat leer je?

  • Dat filosoferen nuttig kan zijn voor je beroepshouding
  • Je te verwonderen
  • Je te bezinnen op waarden en normen
  • Een andere manier van communiceren
  • Oefenen in redeneren en argumenteren
  • Ervaren hoe inspirerend, uitdagend en verrassend filosoferen is

 

De groepsgrootte varieert van minimaal 8 tot maximaal 20 deelnemers.

 

Interesse?

Neem contact op voor meer informatie. Klik hier.