Workshop filosoferen met overblijfkrachten         Primair onderwijs

 

Een creatieve en inspirerende workshop waarin we op een verrassende, niet alledaagse manier met elkaar ‘in gesprek gaan’ over hoe het zit met dingen die door iedereen als ‘gewoon’ en ‘vanzelfsprekend’ worden gezien. Of over vragen waarop niemand zomaar een antwoord lijkt te kunnen geven. Filosoferen zet aan tot een andere manier van denken en redeneren.

Het draagt bij aan respect voor jezelf en voor de ander. Daarnaast heeft filosoferen een positieve invloed  op de persoonlijke ontwikkeling.

Filosoferen is sociaal, creatief, speels, grappig, gek en een goede gymnastiek voor de hersens.

 

  • In-company workshop van een dagdeel.
  • Data  in overleg.
  • Bedoeld voor overblijfkrachten die eens op een bijzondere, andere  manier na willen denken over zaken die spelen bij de tussenschoolse opvang, daar met elkaar over van gedachten willen wisselen en dat als een uitdaging zien.
  • Voor het volgen van deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

 

Wat doen we tijdens de workshop?

Na een korte uiteenzetting over wat filosoferen is gaan de deelnemers zelf aan de slag. In groepjes worden filosofische vragen rondom de tussenschoolse opvang overdacht en besproken en zo nodig plenair uitgewerkt. Het is een praktische en interactieve workshop.

 

Wat leer je?

  • Filosofische vragen te beantwoorden
  • Je te verwonderen
  • Je te bezinnen op waarden en normen
  • Te oefenen in redeneren en argumenteren
  • Een andere manier van communiceren met kinderen
  • Ervaren hoe inspirerend, uitdagend en verrassend filosoferen is

 

De groepsgrootte varieert van minimaal 8 tot maximaal 20 overblijfkrachten.

Interesse?

Neem contact op voor meer informatie. Klik hier.