Workshop  Filosoferen met medewerkers    Bedrijfsleven/Overheid

 

Wie herkent het niet? Dagen die zo volgepropt zijn met afspraken, verplichtingen en bezigheden dat er niets anders rest dan hollen en wéér hollen. Haast en oppervlakkigheid lijken bijna synoniem aan elkaar. Geen tijd voor een verfrissend gesprek en een bevrijdende dosis diepgang. Toch kunnen we niet zonder. De filosofeerfabriek creëert een ‘vrijplaats’ waar ruimte is om samen na te denken over de inhoud, kwaliteit en betekenis van het werk. Even pas op de plaats en ruimte voor reflectie.

Discussiëren is synoniem met tégen elkaar denken. Filosoferen is mét elkaar denken: samen onderzoeken om op die manier tot meer inzicht en waarheid te komen. Geen twistgesprek dus, maar een onderzoeksgesprek. Filosoferen betekent: het aanleren en gebruik van vaardigheden zoals helder formuleren, actief luisteren naar elkaar, je eigen mening onderbouwen, kritiek geven en verdragen, geen karikatuur maken van de visie van een ander, voortbouwen op ideeën, goede voorbeelden geven, alternatieve gezichtspunten waarderen, geduld en respect opbrengen enzovoort. Filosoferen is stilstaan bij vanzelfsprekendheden. Een handig hulpmiddel bij intervisie. Zijn er meerdere mogelijkheden? Kan het anders? Samen nadenken over fundamentele levensvragen maar ook over alledaagse onderwerpen die je in het werk tegenkomt. Filosoferen is leren combineren, analyseren en argumenteren. Vrij denken. Filosoferen kan ook ingezet worden als middel om eens ‘out of the box’ te denken, als teambuilding, inspiratie en motivatie of voor het vaststellen van een nieuwe koers. Het bevordert de onderlinge verhoudingen, de sfeer en de kwaliteit van het werk.

Filosoferen is met collega’s op een zinvolle, betekenisvolle manier in gesprek gaan over relevante, maar soms lastige onderwerpen. Gezamenlijk gestructureerd fundamentele vragen onderzoeken, zodat beslissingen beter gefundeerd worden. Wat is een tevreden klant? Wat is een goed team? Waarom doen we wat we doen? Wat drijft ons?

 

  • In-company workshop van een dagdeel. (studiemiddag of teamdag)
  • Data  in overleg.
  • Bedoeld voor medewerkers werkzaam in het Bedrijfsleven / Overheid.
  • Voor het volgen van deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

 

Korte beschrijving van de workshop

Na een korte uiteenzetting over wat filosoferen is gaan de deelnemers zelf aan de slag. In groepjes worden filosofische vragen rondom het werkveld overdacht en besproken en indien nodig plenair uitgewerkt. Het is een praktische en interactieve workshop.

Wat leer je?

  • Dat filosoferen nuttig kan zijn voor je beroepshouding
  • Je te verwonderen
  • Je te bezinnen op waarden en normen
  • Een andere manier van communiceren
  • Oefenen in redeneren en argumenteren
  • Ervaren hoe inspirerend, uitdagend en verrassend filosoferen is

De groepsgrootte varieert van minimaal 8 tot maximaal 20 deelnemers.

 

Interesse?

Neem contact op voor meer informatie. Klik hier.