Workshop Filosoferen met managers/teamleiders   Zorg & Welzijn

 
De Filosofeerfabriek constateert een toenemende belangstelling voor het filosofisch gesprek. Filosoferen opent (denk)deuren en stimuleert om dieper en verder te denken. Dat komt de kwaliteit van het werk en de zorg én het contact met medewerkers ten goede.

We bieden workshops aan waarbij managers, teamleiders eens op een andere, inspirerende manier stilstaan bij hun beroepspraktijk.

 

 • In-company workshop van een dagdeel. (studiemiddag of teamdag)
 • Data  in overleg.
 • Bedoeld voor managers/teamleiders werkzaam in Zorg & Welzijn.
 • Voor het volgen van deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

 

Korte beschrijving van de workshop

Na een korte uiteenzetting over wat filosoferen is gaan de deelnemers zelf aan de slag. Het is een praktische en interactieve workshop.

 

Wat leer je:

 • Dat filosoferen nuttig kan zijn voor je beroepshouding
 • Je te verwonderen
 • Vanzelfsprekendheden te bevragen
 • Je te bezinnen op waarden en normen
 • Een andere manier van communiceren
 • Oefenen in redeneren en argumenteren
 • Ervaren hoe inspirerend, uitdagend en verrassend filosoferen is

 

De groepsgrootte varieert van minimaal 8 tot maximaal 20 deelnemers.

 

Interesse?

Neem contact op voor meer informatie. Klik hier.