Workshop Filosoferen met docenten                                            HBO

 

Deze workshop biedt een eerste kennismaking met de praktijk van het filosoferen.

Het is bedoeld voor docenten die geen ervaring hebben met filosoferen en zich willen laten verrassen. Het is een praktische en interactieve bezigheid en vergt een enthousiaste opstelling van de kandidaten die zich aanmelden.

 

Filosoferen is volstrekt anders dan een kringgesprek of discussie. Discussiëren is synoniem met tégen elkaar denken. Filosoferen is mét elkaar denken: samen onderzoeken om op die manier tot meer inzicht en waarheid te komen. Geen twistgesprek dus, maar een onderzoeksgesprek. Filosoferen betekent: het aanleren en gebruik van vaardigheden zoals helder formuleren, actief luisteren naar elkaar, je eigen mening onderbouwen, kritiek geven en verdragen, geen karikatuur maken van de visie van een ander, voortbouwen op ideeën, goede voorbeelden geven, alternatieve gezichtspunten waarderen, geduld en respect opbrengen enzovoort. Filosoferen is stilstaan bij vanzelfsprekendheden. Zijn er meerdere mogelijkheden? Kan het anders? Samen nadenken over fundamentele levensvragen maar ook over alledaagse onderwerpen die je in het werk tegenkomt. Filosoferen is leren combineren, analyseren en argumenteren. Vrij denken. Filosoferen kan ook ingezet worden als middel om eens ‘out of the box’ te denken, als teambuilding, inspiratie en motivatie of voor het vaststellen van een nieuwe koers. Het bevordert de onderlinge verhoudingen, de sfeer en de kwaliteit van het werk.

 

  • In-company workshop van een dagdeel. (studiemiddag of teamdag)
  • Data  in overleg.
  • Bedoeld voor docenten werkzaam in het hoger beroepsonderwijs.
  • Voor het volgen van deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

 

Korte beschrijving:

Na een korte uiteenzetting over wat filosoferen is gaan de deelnemers zelf aan de slag. In groepjes worden filosofische vragen rondom het werkveld overdacht en besproken en zo nodig plenair uitgewerkt. Het is een praktische en interactieve workshop.

 

Wat leer je?

  • Filosofische vragen te beantwoorden
  • Je te verwonderen
  • Je te bezinnen op waarden en normen
  • Te oefenen in redeneren en argumenteren
  • Een andere manier van communiceren
  • Ervaren hoe inspirerend, uitdagend en verrassend filosoferen is

De groepsgrootte varieert van minimaal 8 tot maximaal 20 docenten.

 

Interesse?

Neem contact op voor meer informatie. Klik hier.