MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De waarde van (samen) filosoferen in het onderwijs

Filosoferen is samen nadenken over bijzondere vragen. Het is vrij denken. Oefenen van begrip en denkvaardigheid. Filosoferen helpt zelfstandig, kritisch denken over de complexe wereld waarin we leven, over fundamentele levensvragen maar zeker ook over alledaagse onderwerpen die je in het werk tegenkomt. Omgaan met diversiteit, met verschillen in cultuur, professioneel omgaan met je vak. Filosoferen zorgt voor rijkdom, het haalt het beste uit jezelf. Door samen met collega’s praktische vraagstukken te onderzoeken kom je tot meer inzicht en waarheid. Filosoferen werkt sfeerverhogend, geeft inspiratie en bevordert de onderlinge verhoudingen en de kwaliteit van het werk. Filosoferen? Doen!

De Filosofeerfabriek verzorgt trainingen, workshops, gastlessen, modules, studiemiddagen, teamdagen, trajecten op maat en intervisie op elke gewenste locatie.