BEDRIJFSLEVEN/OVERHEID

De waarde (het belang) van filosoferen in het bedrijfsleven / overheid

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor ethische aspecten van bestuur en organisatie. Er ligt groeiende nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen en de praktische invulling van mensenrechten. Tegelijkertijd is er in deze tijd van snelle communicatie een grote behoefte aan verdieping. Waar gaat het in mijn werk echt om? Wat is het doel van mijn inspanningen? Kan ik trots zijn op wat ik doe?

Filosoferen is samen nadenken over dit soort bijzondere vragen. Het is vrij denken. Oefenen van begrip en denkvaardigheid. Filosoferen helpt zelfstandig, kritisch denken over de complexe wereld waarin we leven, over fundamentele levensvragen maar zeker ook over alledaagse onderwerpen die je in het werk tegenkomt. Omgaan met diversiteit, met verschillen in cultuur, professioneel omgaan met je vak. Filosoferen zorgt voor rijkdom, het haalt het beste uit jezelf. Door samen met collega’s praktische vraagstukken te onderzoeken kom je tot meer inzicht en waarheid. Filosoferen werkt sfeerverhogend, geeft inspiratie en bevordert de onderlinge verhoudingen en de kwaliteit van het werk.

Filosoferen? Doen!

 

De Filosofeerfabriek verzorgt trainingen, workshops, gastlessen, modules, studiemiddagen, teamdagen, trajecten op maat en intervisie op elke gewenste locatie.