Basistraining Leren filosoferen met cliënten/bewoners      Z & W

 
De soms moeilijke problematiek van cliënten/patiënten/bewoners, de complexiteit van zorgstructuren, de nadruk op rekenschap en verantwoording afleggen, verruwing van de samenleving en grotere mondigheid: het vergt nogal wat van medewerkers. Filosoferen biedt een andere, verfrissende manier om met cliënten om te gaan.

Door te leren filosoferen werk je aan het verbeteren van je vraag-, denk- en gesprekstechniek en je methodische vaardigheden en dus aan kwaliteitsverbetering en professionalisering van je werk. De communicatie verbetert en er kan een vertrouwensband groeien. Filosoferen is een efficiënt middel om te reflecteren en stimuleert bewustwordingsprocessen bij cliënten.


  • In-company training van negen dagdelen.
  • Data  in overleg.
  • Bedoeld voor medewerkers werkzaam in Zorg & Welzijn. (o.a.  jeugdzorg, justitiële (gedwongen) hulpverlening, social work, kinderdagverblijven, thuiszorg, verpleeg-en verzorgingshuizen, revalidatiecentra, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking etc.)
  • Voor het volgen van deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

 

Je leert in deze training de basiscompetenties van het filosoferen met cliënten. Na deze training ben je voldoende uitgerust om filosofische gesprekken te begeleiden en zo samen de eerste filosofische ervaringen op te doen.

De groepsgrootte varieert van minimaal 8 tot maximaal 16 medewerkers. Zo krijgt iedere medewerker voldoende aandacht en is er extra oefenmogelijkheid om het maximale uit de training te halen.

Korte beschrijving: tijdens de bijeenkomsten wordt theoretische basisinformatie aangereikt. Ook worden, zeer praktijkgericht, basiscompetenties geleerd van het filosoferen met cliënten. Denk o.a. aan vraag- en gesprekstechniek, aan denkvaardigheden, het maken van onderzoeksplannen en het voeren van filosofische gesprekken. De oefenmomenten worden gevolgd door uitgebreide feedback.

De training is zeer praktijkgericht en interactief en het geleerde kan vrijwel onmiddellijk in de eigen beroepspraktijk worden toegepast.

 

Interesse?

Neem contact op voor meer informatie. Klik hier.